سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه

شماره آگهی ۳۹-۳۹ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۱۸۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه آبرسانی : ۲۰۰۹۶۱۲۱۵۰۰۰۱۸۷ : حفاری چاه نیمه عمیق ـ با برآورد ۵۷۹.۹۰۹.۸۵۳ ریال و تضمین ۲۸.۹۹۵.۴۹۳ ریال --- ۲۰۰۹۶۱۲۵۱۵۰۰۰۱۸۸ : آبرسانی سرانجیرک با برآورد ۲.۳۰۷.۵۰۰.۳۹۵ ریال و تضمین ۶۵.۳۷۵.۰۲۰ ریال --- ۲۰۰۹۶۱۲۲۱۵۰۰۰۱۸۹ : آبرسانی کمیجه با برآورد ۶۵۲.۲۴۱.۶۱۰ ریال و تضمین ۳۲.۶۱۲.۰۸۱ ریال --- ۲۰۰۹۶۱۲۱۵۰۰۰۱۹۰ : آبرسانی سمینه با برآورد ۷۱۷.۸۷۲.۸۵۳ ریال و تضمین ۳۵.۸۹۳.۶۴۳ ریال --- ۲۰۰۹۶۱۲۱۵۰۰۰۱۹۱ : تعمیر و نگهداری خدمات راهبری و مشترکین با برآورد ۵.۴۸۶.۸۴۲.۴۱۸ ریال و تضمین ۲۷۴.۳۴۲.۱۲۱ ریال --- ۲۰۰۹۶۱۲۱۵۰۰۰۱۹۲ : آبرسانی آریت با برآورد ۴۹۹.۹۲۵.۵۱۱ ریال و تضمین ۲۴.۹۹۶.۲۷۶ ریال --- ۲۰۰۹۶۱۲۱۵۰۰۰۱۹۳ : آبرسانی وینه رنگینه با برآورد ۳.۴۶۱.۵۷۷.۸۴۷ ریال و تضمین ۱۷۳.۰۷۸.۸۹۲ ریال --- ۲۰۰۹۶۱۲۱۵۰۰۰۱۹۴ : تعمیر و نگهداری خدمات راهبری و مشترکین با برآورد ۱۴.۸۲۸.۰۸۱.۶۰۶ ریال و تضمین ۷۴۱.۴۰۴.۰۸۰ ریال --- ۲۰۰۹۶۱۲۱۵۰۰۰۱۹۵ : تعمیر و نگهداری خدمات راهبری و مشترکین با برآورد ۶.۱۸۳.۳۳۰.۱۳۶ ریال و تضمین ۳۰۹.۱۶۶.۵۰۷ ریال --- ۲۰۰۹۶۱۲۱۵۰۰۰۱۹۶ : تعمیر و نگهداری خدمات راهبری و مشترکین با برآورد ۶.۲۷۳.۴۳۶.۵۴۸ ریال و تضمین ۳۱۳.۶۷۸.۸۲۷ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به حساب سیبا شماره ۲۱۷۵۲۱۳۷۵۱۰۰۱ بانک ملی بنام شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان نکرمانشاه
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.abfar-ks.ir وب سایت
توضیحات : تجدید
منابع : عصر اقتصاد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن