سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بابل

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۵۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت دستی منطقه یک با برآورد ۴,۹۹۹,۵۴۲,۰۲۲
شرایط : صلاحیت راه و باند - معرفی نامه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۴۹.۹۷۷.۱۰۱ ریال واریز به حساب ۰۱۰۵۷۰۷۰۳۹۰۰۷ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ الی ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ راس ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : واحد قراردادهای شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
۰۱۱۳۲۲۲۳۴۰۱-۳۲۲۲۱۴۲۳ داخلی ۲۱۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.babolcity.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - چاپ اول
منابع : کسب و کار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن