سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام امور مالیاتی کشور

شماره آگهی ۱۰۵/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۱۳۴
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : استعلام انجام امور خدمات نظافت ساختمان های سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۷
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا اصل فیش واریز نقدی به حساب ۴۰۰۱۰۰۱۰۰۷۱۴۳۵۱۳ به نام اداره کل امور مالی سازمان
تاریخ دریافت اسناد : ۵ روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران ـ میدان امام خمینی ـ خ داور سازمان امور مالیاتی کشور ط اول اتاق ۱۵۱ اداره امور اجرایی قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۳۹۹۰۳۹۹۷ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول یک مرحله ای
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن