سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان مرکزی

شماره آگهی ۱۱/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۲۵۹
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل پل ۵ دهانه شازند - آستانه با برآورد ۵.۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۹۹.۹۵۰.۰۰۰ ریال مدت اجرا ۱۲ ماه --- تکمیل ساختمان و دیوارکشی و محوطه سازی هواشناسی فرمهین با برآورد ۳.۲۴۳.۳۸۲.۲۸۷ ریال و تضمین ۱۶۲.۱۶۹.۱۱۵ ریال مدت اجرا ۱۸ ماه --- احداث ساختمان و دیوارکشی و محوطه سازی پزشکی قانونی خمین با برآورد ۷.۲۸۵.۷۹۵.۳۲۴ ریال و تضمین ۳۶۴.۲۸۹.۷۶۷ ریال مدت اجرا ۱۸ ماه
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب شماره ۲۱۷۶۳۱۵۳۰۳۰۰۰ بانک ملی ایران شعبه اراک و یا انواع اوراق مشارکت و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکتهای الف و ب ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ساعت ۱۰ صبح و پاکتهای ج ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - استان مرکزی، اراک، خیابان ۱۵ خرداد، ساختمان شماره ۱
۰۸۶۳۳۱۳۴۵۶۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.markazi.mrud.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : هدف و اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن