سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اتوبوسرانی اهواز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۲۳۹
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین تعداد ۳۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای ستادی - خدماتی - راننده و حراست سازمان اتوبوسرانی اهواز بمدت یکسال با برآورد ۹,۳۰۳,۵۰۳,۵۰۳
شرایط : ارائه اصل برگ تعیین صلاحیت معتبر از اداره کل کار و امور اجتاعی مجاز در کد فعالیت شماره ۴ خدمات عمومی الزامیست - سابقه کار با حداقل دو کار مشابه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال غیرقابل استرداد به حساب ۰۱۵۴۱۷۶۳۰۰۰۸ بانک ملی شعبه لشکر بنام این سازمان / سپرده شركت در مناقصه ۴۶۶ میلیون ریال - ضمانتنامه بانکی بنام این سازمان
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار نوت دوم آگهی به مدت ده الی ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۹ صبح ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
آدرس خرید اسناد : امور قراردادها و حراست سازمان اتوبوسرانی اهواز واقع در اهواز بلوار لشکر جنب مجتمع قضایی قدس - حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز - سازمان اتوبوسرانی اهواز --- اداره قراردادهای شهرداری اهواز
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه محرمانه حراست سازمان اتوبوسرانی اهواز
۰۶۱۳۳۷۸۶۹۲۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : روزان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن