سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان گیلان

شماره آگهی ۴۰-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۲۶۷
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای انشعابات و بخشی از خطوط فاضلابرو شهر رشت با برآورد ۳۴,۴۶۵,۸۱۲,۷۲۹
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - رشته آب - گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی HSE
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۸۱۰۲۳۲۸۰۰۵ بانک ملی شعبه محتشم رشت کد شعبه ۳۷۲۰ شماره شبا۰۲۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸۱۰۲۳۲۸۰۰۵IR بصورت الکترونیکی / سپرده شركت در مناقصه ۱.۷۲۳.۳۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی و یا اوراق مشارکت بی نام
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ الی ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۱۳۳۳۳۶۸۱۶۶-۳۳۳۶۸۴۸۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abfa-guilan.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : جهان صنعت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن