سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پشتیبانی امور دام استان لرستان

شماره آگهی ۷۰/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۳۵۷
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور خدمات نظافتی ، دبیرخانه و پذیرایی
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ريال به شماره حساب شبا ۳۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۹۸۰۴۰۰۶۰۸۷ / سپرده شركت در مناقصه ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب ۲۱۷۳۹۸۴۹۰۰۰۰۰ بانک ملی یا ضمانت نامه بانکی یا اوراق مشارکت بی نام تضمینشده بانک ها با قابلیت بازخرید قبل از سررسید
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۷ روز ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : تا س اعت ۱۷ روز ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : تا ساعت ۱۴:۳۰ روز ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
آدرس خرید اسناد : خرم آباد خیابان انقلاب روبروی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان --- از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : همشهری ویژه استانها
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن