سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان قم

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۲۸۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه فعالیتهای اجرایی با سپرده ۱.۳۳۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال -- فعالیت های خدماتی با سپرده ۱.۵۰۶.۲۰۰.۰۰۰ ریال --- فعالیت های نیروی انسانی و ناظرین با سپرده ۱.۶۳۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال -- فعالیت های اجرایی مناطق با سپرده ۲.۹۷۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- فعالیت های خدمات مشترکین با سپرده ۲.۴۱۶.۴۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ريال به حساب سیبا ملی به شماره ۰۱۰۳۱۹۴۶۹۳۰۰۳ / سپرده شركت در مناقصه چک بانکی یا ضمانت نامه بانکی و یا سایر مواردذکر شده در اسناد مناقصه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ تا ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت ۹:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکات ارزیابی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ پاکات لف ب ج ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
آدرس خرید اسناد : قم خیابان نیروگاه نبش میدان شهید امینی بیات ساختمان ستاد اتاق ۲۰۵
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.qepd.co.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن