سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آموزش و پرورش استان  

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۳۲۶۴۰۰۰۰۰۱
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۸۹۶۲۴۲۸۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه خرید لوازم ورزشی مورد نیاز مدارس استان زنجان با برآورد ۴
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۰ / سپرده شركت در مناقصه ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
آدرس خرید اسناد : استان زنجان بلوار دارالقران - اره کل آموزش وپرورش استان زنجان
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : میزان سپرده شركت در مناقصه ده درصد کل مبلغ پیشنهادی که بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه اداره کل آموزش وپرورش استان زنجان خواهد بود مناقصه گران الزاما پاکت های الف ، ب و ج را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ستاد بارگذاری و ارسال نموده و اصل پاکت های الف ، ب و ج به صورت فیزیکی به اداره دبیرخانه اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند.
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه خرید لوازم ورزشی مورد نیاز مدارس استان زنجان  آموزش و پرورش استان  مناقصه مناقصه خرید لوازم ورزشی مورد نیاز مدارس استان زنجان  آموزش و پرورش استان  
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن