سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه آبادان

شماره آگهی ۹۷۰۱۰۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۹۵۳۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت ماهشهر با برآورد ۸۱,۱۴۵,۵۷۹,۲۶۷
شرایط : ارائه گواهی صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی -- ارائه گواهی صلاحیت معتبر ایمنی از اداره کل کار و تعاون استان همراه با اسناد مناقصه (در صورت ارائه گواهی صلاحیت موقت، می بایست اصل گواهینامه همراه با ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و در زمان عقد قرارداد ارائه گردد) -- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا شرکت های مورد تایید آن سازمان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲.۹۴۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب جاری ۴۱۲۰۰۴۰۲۰۰۰۰۶ بانک ملی مرکزی آبادان به شناسه پرداخت ۴۱۱۰۰۰۰۰۰۳۹ به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان و یا ارائه هر نوع تضمین برابر آئین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۹۴/۹/۲۲
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک : ماهشهر - خ آب - بالاتر از پل معلم -شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان ناحیه ماهشهر
۰۹۳۵۸۴۵۵۱۰۱-۰۶۱۵۳۲۶۷۱۹۶-۸ داخلی ۱۲۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت ماهشهر پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه آبادانمناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت ماهشهر پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه آبادان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن