سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۹۵۵۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۷/۹۷ : تامین خودروهای استیجاری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان (ساختنمان شماره ۱ و شهرستانها) با برآورد ۲۴.۷۳۱.۰۴۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱.۲۳۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال -- ۸/۹۷ : تامین خودروهای استیجاری جهت فعالیتهای سازمان ملی زمین و مسکن با برآورد ۷.۹۲۷.۲۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۹۶.۴۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت -- اهواز امانیه خیابان شهید مدرس
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت -- اهواز امانیه خیابان شهید مدرس
۰۶۱۳۳۳۳۴۰۵۱-۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 7/97 : تامین خودروهای استیجاری اداره کل راه و راه و شهرسازی استان خوزستانمناقصه 7/97 : تامین خودروهای استیجاری اداره کل راه و راه و شهرسازی استان خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن