سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهره برداری نفت و گاز شرق

شماره آگهی ۹۷۰۱۰۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۰۱۸۸۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات پشتیبانی تخصصی / عمومی مورد نیاز در واحدهای مخابرات ، تعمیرات ابزار دقیق ، تعمیرات برق ، تدارکات کالا ، امور حقوقی و پیمان ها ، امور مالی ، منابع انسانی ، امور اداری ، خدمات پشتیبانی ، خدمات فنی چاهها ، مهندسی سیستم ها
شرایط : دارا بودن شخصیت حقوقی کد اقتصادی و شناسه ملی -- توانایی مالی ، تجربه و تخصص در زمینه موضوع پروزه -- تهیه ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار -- تکمیل کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۹۲۷.۰۰۰.۰۰۰ ريال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : مشهد بلوار خیام بلوار ارشاد خیابان پیام نبش پیام ۶ پلاک ۱۸
۰۵۱۳۷۰۴۷۳۱۷-۳۱۹-۳۲۳ تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.eogpc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول/نوبت دوم
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات پشتیبانی تخصصی / عمومی مورد بهره برداری نفت و گاز شرقمناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات پشتیبانی تخصصی / عمومی مورد بهره برداری نفت و گاز شرق
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن