سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان آذربایجان شرقی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۳۵۰۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری بخشی از خدمات تخصصی - پشتیبانی (فنی - مالی - خدماتی) به شرکت های حائز شرایط بومی استان آذربایجان شرقی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ضمانتنامه بانکی معتبر و یا چک بانکی رمزدار و یا فیش نقدی واریزی دروجه این سازمان نزد بانک صادرات شعبه چهارراه مصلی حساب ۲۱۹۶۳۶۰۴۰۲۰۰۳
تاریخ دریافت اسناد : پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۸.۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ده صبح
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه آزمایشگاه
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه آزمایشگاه
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : نشریات آذربایجان شرقی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری بخشی از خدمات تخصصی - پشتیبانی (فنی - شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان آذربایجان شرقیمناقصه واگذاری بخشی از خدمات تخصصی - پشتیبانی (فنی - شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان آذربایجان شرقی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن