سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی قم

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۳۵۶۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه خرید بیمه تکمیلی درمان پرسنل و افراد تحت تکفل (حدودا ۴۵۰۰ نفر)
شرایط : اصل فیش واریزی به همراه معرفی نامه کتبی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب همراه بانک رفاه ۲۱۳۷۷۵۳۵۱۰۰۰۳ قابل واریز در کلیه شعب / سپرده شركت در مناقصه ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ازتاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ۵ روز کاری
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان مهلت خرید اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۱۱ صبح
آدرس خرید اسناد : قم خیابان شهید لواسانی (ساحلی) دانشگاه علوم پزشکی واحد دبیرخانه
آدرس ارسال مدارک : قم خیابان شهید لواسانی (ساحلی) دانشگاه علوم پزشکی واحد دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http://IETS.MPORG.IR وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان قم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید بیمه تکمیلی درمان پرسنل و افراد تحت تکفل دانشگاه علوم پزشکی قممناقصه خرید بیمه تکمیلی درمان پرسنل و افراد تحت تکفل دانشگاه علوم پزشکی قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن