سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian drilling company

شماره آگهی fp/۰۹-۹۷/۰۰۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۵۳۲۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه camesa logging cable
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.nidc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : iran news
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه camesa logging cable national iranian drilling companyمناقصه camesa logging cable national iranian drilling company
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن