سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت آبادان

شماره آگهی ۹۷/L/۰۳ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۶۲۳۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی : ۰۱-۹۰-۹۶۳۲۱۲۳/G۱۵ : HOLLOW BARS با تضمین ۲۰۲.۲۵۰.۰۰۰ ریال --- ۰۱-۹۰-۹۶۳۲۱۲۷/G۱۵ : MILD ST EEL PLATES با تضمین ۱۴۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۰۱-۹۰-۹۶۳۲۳۲۷/G۱۹ : کابل با تضمین ۲۸۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴۰-۹۰-۹۳۴۳۴۰۰۳۶۴/G۱۴ : UNIVERSAL MACHINE با تضمین ۳۰۸.۶۳۷.۶۹۶ ریال --- ۴۰-۹۰-۹۶۵۲۴۰۰۱۹۷/G۱۴ : ULTRA WAVE با تضمین ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : ارائه سوابق کاری و مالی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۵ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : مراجعه به سایت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abadan-ref.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : کسب و کار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی : 01-90-9632123/G15 : HOLLOW BARS با تضمین پالایش نفت آبادانمناقصه ارزیابی کیفی : 01-90-9632123/G15 : HOLLOW BARS با تضمین پالایش نفت آبادان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن