سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۷۱۶۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱۱۸-۹۷ : تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب و احداث مخازن بتنی و ساختمانهای ایستگاه پمپاژ و برق و کلرزنی به همراه تاسیسات مربوطه در مجتمع روستایی کوهستان - بهارستان نائین با برآورد ۸۵.۷۷۱.۸۹۶.۱۹۴ ریال و تضمین ۴.۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال (حداقل رتبه ۵ حقوقی در رشته آب) --- ۱۱۹-۹۷ : تهیه مصالح و اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب روستای هفتومان شهرستان خور و بیابانک با برآورد ۵.۳۵۰.۴۴۱.۶۲۴ ریال و تضمین ۲۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال (حداقل رتبه ۵ حقوقی در رشته آب) --- ۱۲۰-۹۷ : تهیه مصالح و اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب روستای عروسان شهرستان خور و بیابانک با برآورد ۴.۵۸۷.۳۵۴.۸۳۹ ریال و تضمین ۲۲۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال (حداقل رتبه ۵ حقوقی در رشته آب) --- ۱۲۱-۹۷ : تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب از اراضی کشاورزی تا روستای آب پونه شهرستان تیران و کرون با برآورد ۳.۶۱۴.۵۱۹.۸۰۱ ریال و تضمین ۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال (حداقل رتبه ۵ حقوقی یا ۱ حقیقی در رشته آب) --- ۱۲۲-۹۷ : تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب به روستاهای احمدآباد و جوزار شهرستانب وئین و میاندشت به همراه احداث مخزن ۵۰ مترمکعبی و حصارکشی محوطه با برآورد ۳.۳۷۴.۳۲۰.۷۰۱ ریال و تضمین ۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال (حداقل رتبه ۵ حقوقی یا ۱ حقیقی در رشته آب) --- ۱۲۳-۹۷ : تهیه مصالح و حفاری چاه آب شرب به روش دستی در مجتمع ۴۱ روستایی (ایستگاه پمپاز افجان) شهرستان تیران و کرون با برآورد ۲.۱۹۰.۸۴۴.۸۱۸ ریال و تضمین ۱۰۹.۶۰۰.۰۰۰ ریال (حداقل رتبه ۵ حقوقی یا ۱ حقیقی در رشته کاوشهای زمینی)
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۴ الی ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - اصفهان، بزرگراه خرازی، چهارراه جهاد، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان، دبیرخانه مرکزی
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - اصفهان، بزرگراه خرازی، چهارراه جهاد، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان، دبیرخانه مرکزی
۰۳۱۳۲۳۶۴۰۶۱-۳۲۳۶۳۰۶ ۲۵۰داخلی تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abfar-isfahan.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : سیاست روز - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 118-97 : تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب آب و فاضلاب روستایی استان اصفهانمناقصه 118-97 : تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن