سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری ایذه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۷۱۸۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ادامه کانال جنب حوزه علمیه به سمت شهرک ابوالفضل (ع) به طول ۴۳۰ به شرح : تجهیز و برچیدن کارگاه - اجرای کانال با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان با برآورد ۲۲,۱۰۱,۵۵۵,۹۷۲
شرایط : حداقل ۵ ابنیه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۱۰۵.۰۷۷.۷۹۹ ریال
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت ۱۴ روز
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت ۱۴ روز
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور برنامه ریزی شهرداری
آدرس ارسال مدارک : امور برنامه ریزی شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ادامه کانال جنب حوزه علمیه به سمت شهرک ابوالفضل شهرداری ایذهمناقصه ادامه کانال جنب حوزه علمیه به سمت شهرک ابوالفضل شهرداری ایذه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن