سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری جهرم

شماره آگهی ۸۴۲/۱/۲/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۷۵۸۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه تعداد ۵ دستگاه خودرو مورد نیاز با راننده
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجه به حساب ۰۱۰۶۴۳۷۲۱۲۰۰۸ بانک ملی شعبه جهرم
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : واحد فنی و مهندسی شهرداری جهرم در چهارراه دفاع مقدس ساختمان شهرداری
آدرس ارسال مدارک : واحد حراست شهرداری جهرم
۰۷۱۵۴۲۳۴۷۷۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.jahrom.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تعداد 5 دستگاه خودرو مورد نیاز با راننده شهرداری جهرممناقصه تعداد 5 دستگاه خودرو مورد نیاز با راننده شهرداری جهرم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن