سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۱۲۲۱۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه انجام زیرسازی ساخت زمین چمن مصنوعی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک - کارشناسی برنامه و بودجه
آدرس ارسال مدارک : مسئول مربوطه
۰۲۱۳۶۱۴۰۴۹۹ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام زیرسازی ساخت زمین چمن مصنوعی  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچکمناقصه انجام زیرسازی ساخت زمین چمن مصنوعی  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن