سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بنک

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۱۲۲۰۹۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری پروژه های محوطه سازی شامل زیرسازی، کف سازی، فضای سبز، چمن مصنوعی، تاسیسات: تاسیسات برقی و مکانیکی- ساختمانی: سرویس بهداشتی، نمازخانه و رختکن و غیره با برآورد ۶۲.۰۱۸.۹۴۸.۰۰۶ ریال و تضمین ۳.۱۰۰.۹۴۷.۴۰۰ ریال ---- زیرسازی با مصالح تونان و زیراساس قیرپاشی و اسفالت با برآورد ۱۱.۷۹۱.۳۰۹.۶۱۷ ریال و تضمین ۵۸۹.۵۶۵.۴۸۱ ریال
شرایط : ۴ ابنیه و ۵ تاسیسات - راه و باند رتبه ۵
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب ۲۱۷۱۱۴۱۰۷۶۰۰ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ الی ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : بنک بلوار شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری بنک
۰۷۷۲۷۳۴۴۰۰۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : راه مردم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری پروژه های محوطه سازی شامل زیرسازی، کف سازی، شهرداری بنکمناقصه واگذاری پروژه های محوطه سازی شامل زیرسازی، کف سازی، شهرداری بنک
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن