سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بنک

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۱۹۰|۲۰۹۰۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه : واگذاری پروژه های محوطه سازی شامل زیرسازی، کف سازی، فضای سبز، چمن مصنوعی، تاسیسات: تاسیسات برقی و مکانیکی- ساختمانی: سرویس بهداشتی، نمازخانه و رختکن و غیره با برآورد ۶۲,۰۱۸,۹۴۸,۰۰۶
شرایط : رشته ۵ ابنیه و ۵ تاسیسات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳.۱۰۰.۹۴۷.۴۰۰ ريال ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب ۲۱۷۱۱۴۱۰۷۶۰۰۸ بانک ملی یا ضمانت نامه صادره از انواع موسسات غیر بانکی دارای مجوز یا انواع اوراق مشارکت
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ لغایت پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : بنک بلوار شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری بنک
۰۷۷۲۷۳۴۴۰۰۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : اصلاحیه - یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : راه مردم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اصلاحیه : واگذاری پروژه های محوطه سازی شامل زیرسازی، شهرداری بنکمناقصه اصلاحیه : واگذاری پروژه های محوطه سازی شامل زیرسازی، شهرداری بنک
مناقصه اصلاحیه : واگذاری پروژه های محوطه سازی شامل زیرسازی، شهرداری بنکمناقصه اصلاحیه : واگذاری پروژه های محوطه سازی شامل زیرسازی، شهرداری بنک
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن