سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان فارس

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۳۶۶۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه نقش رستم شهرستان مرودشت فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۶۲ با برآورد ۴
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ریال به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۲۱۳۱۲۸۰۰۹ بانک ملی شعبه مرکزی شیراز به نام آب و فاضلاب روستایی استان فارس / سپرده شركت در مناقصه ۲۳۹.۳۰۰.۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷-۰۳-۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۴-۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷-۰۴-۰۶
آدرس خرید اسناد : www.setadiran.ir
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات :  
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری  پروژه مجموعه آب و فاضلاب روستایی استان فارسمناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری  پروژه مجموعه آب و فاضلاب روستایی استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن