سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۳۳۳۶۰۰۰۰۴۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۳۶۳۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور کارهای خدماتی حقوقی و فنی با برآورد ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : دارای صلاحیت
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه به حساب ۲۱۷۴۲۰۳۷۵۱۰۰۱ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۸
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : مدت اعتبار پیشنهادها ۳ ماه از تاریخ آخرین مهلت تحویل پیشنهادهاست- نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان کرمانشاه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور کارهای خدماتی حقوقی و فنی جهاد کشاورزی استان کرمانشاهمناقصه واگذاری امور کارهای خدماتی حقوقی و فنی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن