سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تولید نیروی برق بندرعباس

شماره آگهی ۰۷/۹۷
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۷۳۰۵۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام تعمیرات اساسی دو واحد گازی نیروگاه ایسین (V۹۴.۲ Ver. ۵)
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۱.۸۹۹.۴۱۷.۹۳۰ ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانكی يا فيش واريزی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷-۰۴-۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۵-۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷-۰۵-۰۷
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۶۳۳۶۱۳۷۷۴-۶ تلفن - فکس
- ایمیل www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۱۱-۰۷ ---- دو مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام تعمیرات اساسی دو واحد گازی نیروگاه ایسین (V۹۴.۲ تولید نیروی برق بندرعباسمناقصه انجام تعمیرات اساسی دو واحد گازی نیروگاه ایسین (V۹۴.۲ تولید نیروی برق بندرعباس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن