سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد وتوسعه فضای سبز

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۰۱۹۶۳۱۶۰۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد وتوسعه فضای سبز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث فضای سبز ، تهیه و پخش خاک زراعی مناقصه احداث فضای سبز ، تهیه و پخش خاک زراعی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن