سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری امور خدمات هتلینگ بیماران اعزامی

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۰۶۶۸۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور خدمات هتلینگ بیماران اعزامی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۱۰ صبح
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور خدمات هتلینگ بیماران اعزامی خود به تهران مناقصه واگذاری امور خدمات هتلینگ بیماران اعزامی خود به تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن