سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات امداد و امداد موتورسوار مناطق ...

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۷۲۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات امداد و امداد موتورسوار مناطق ...
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات امداد و امداد موتورسوار مناطق مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات امداد و امداد موتورسوار مناطق
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن