سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری عملیات اجرای پروژه های عمرانی و ترافیکی ...

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۱۶۴۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری عملیات اجرای پروژه های عمرانی و ترافیکی ...
تاریخ دریافت اسناد : لغایت پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ساعت ۱۵
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری عملیات اجرای پروژه های عمرانی و  ترافیکی مناقصه واگذاری عملیات اجرای پروژه های عمرانی و  ترافیکی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن