سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گشت بازرسی و نظارت

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۱۱۵۵۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه گشت بازرسی و نظارت
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : کیفی تا ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ - فنی و مالی تا ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه گشت بازرسی و نظارت بر منابع استان قم مناقصه گشت بازرسی و نظارت بر منابع استان قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن