سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای عملیات آبخیزداری در سد کرخه –حوزه آبخیز سیف آباد شهرستان الشتر در سال ۹۷

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۱۹۶۳۳۰۰۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای عملیات آبخیزداری در سد کرخه –حوزه آبخیز سیف آباد شهرستان الشتر در سال ۹۷ با برآورد ۱۲
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
توضیحات : ارایه تصویر گواهی صلاحیت معتبر در رشته کشاورزی و منابع طبیعی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (معتبر در سامانه ساجار) پیشنهاد دهنده ضروری است.
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات آبخیزداری در حوزه  آبخیز سیف آباد شهرستان مناقصه عملیات آبخیزداری در حوزه  آبخیز سیف آباد شهرستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن