سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات سنگی ملاتی درحوزه آبخیز سیاه خورشهرستان اسلام آبادغرب

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۱۹۶۳۳۱۸۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات سنگی ملاتی درحوزه آبخیز سیاه خورشهرستان اسلام آبادغرب با برآورد ۴
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای عملیات سنگی ملاتی درحوزه آبخیز سیاه خور شهرستان مناقصه اجرای عملیات سنگی ملاتی درحوزه آبخیز سیاه خور شهرستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن