مناقصه خرید کالا از بین تولیدکنندگان در 5 ردیف به توزیع نیروی برق استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان مازندران

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۰۲۲۰۴
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید کالا از بین تولیدکنندگان در ۵ ردیف به شرح : ۹۷۱۰۱۰۸۸۰ : خرید سکسیونر هوایی گازی موتوردار sf۶ تابلو کامل (شامل پروتکل های، مخابراتی، بردها، پورتهای شبکه بدون مودم RTU رله و PT و CT به تعداد ۴۵ دستگاه با برآورد ۱۸.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۷۱۰۱۰۸۸۴ : خرید ترانسوفرماتور روغنی کم تلفات در قدرتهای ۱۲۵، ۱۰۰ و ۱۲۵ کیلوولت آمپر سه فاز ۲۰ کیلوولت به تعداد ۴۰۰ دستگاه با برآورد ۱۳۵.۵۲۲.۹۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین۴.۳۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۷۱۰۱۰۸۸۵ : خرید ترانسوفرماتور روغنی کم تلفات در قدرتهای۲۰۰ و ۲۵۰ کیلوولت آمپر سه فاز ۲۰ کیلوولت به تعداد ۳۰۰ دستگاه با برآورد ۱۳۹.۶۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۴.۴۳۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۷۱۰۱۰۸۸۶ : خرید ترانسوفرماتور روغنی کم تلفات در قدرتهای۳۱۵ و ۴۰۰ و خشک رزینی در قدرتهای ۵۰۰،۶۳۰ و ۸۰۰ کیلوولت آمپر سه فاز ۲۰ کیلوولت به تعداد ۱۶۰ دستگاه با برآورد ۱۰۹.۲۹۶.۰۰۳.۰۰۰ ریال و تضمین ۳.۵۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۷۱۰۱۰۸۷۹ : خرید تابلو عمومی برق ۲۵۰ و ۴۰۰ آمپر بارانی به تعداد ۴۲ دستگاه با برآورد ۳.۲۸۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهی صلاحیت از مراجع ذیصلاح
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۱۸.۰۰۰ ریال به حساب جام شماره ۵۲۴۰۳۳۲۴۱۲ بانک ملت شعبه امیر مازندرانی ساری / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی و یا تاییدیه مطالات مورد تایید
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ الی ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ساعت ۱۰ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : سایت شرکت توزیع نیروی برق مازندران
آدرس ارسال مدارک : ساری، بلوار خزر، بعد از خیابان حزب ا... امور تدارکات شرکت توزیع برق استان مازندران
۰۱۱۳۳۴۰۵۱۲۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.maztozi.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید کالا از بین تولیدکنندگان در 5 ردیف به توزیع نیروی برق استان مازندرانمناقصه خرید کالا از بین تولیدکنندگان در 5 ردیف به توزیع نیروی برق استان مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن