مناقصه خرید تجهیزات هوشمندسازی مدارس و توسعه فناوری 85 دستگاه آموزش و پرورش استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آموزش و پرورش استان فارس

شماره آگهی ۱۴/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۰۳۶۳۳
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تجهیزات هوشمندسازی مدارس و توسعه فناوری ۸۵ دستگاه رایانه و متعلقات غیرمصرفی، ۱۰ دستگاه دیتا پروژکتور
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی صادره از بانک های معتبر دولتی بدون قید و شرط و یا واریز به حساب سیبا شماره ۲۱۷۳۱۲۳۰۳۵۰۰۵ بانک ملی شعب سراسر کشور
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ساعت ۱۱ تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۱ صبح
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : ستاد ایران
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول -یک مرحله ای
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید تجهیزات هوشمندسازی مدارس و توسعه فناوری 85 دستگاه آموزش و پرورش استان فارسمناقصه خرید تجهیزات هوشمندسازی مدارس و توسعه فناوری 85 دستگاه آموزش و پرورش استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن