مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تابلوها و سیستم های کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار استان مازندران

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۹۰۳۰۰۰۰۰۲۸
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۰۳۹۶۴۵۵۶۰
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تابلوها و سیستم های پست پاساژ
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
آدرس خرید اسناد : کیلومتر ۷ جاده چمستان
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت الف در مهلت مقرر در اسناد مناقصه به بخش بازرگانی دستگاه مناقصه گزار واقع در مازندران آمل کیلومتر ۷ جاده چمستان الزامی می باشد
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تابلوها و سیستم های کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار استان مازندرانمناقصه خرید، نصب و راه اندازی تابلوها و سیستم های کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار استان مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن