مناقصه واگذاری اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع با ارزیابی ورزش و جوانان استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ورزش و جوانان استان بوشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۰۳۵۹۶
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع با ارزیابی ساده در ۵ ردیف به شرح : ۲۷/۹۷ : احداث سالن ورزشی دوراهک (دیر) (احداث سالن ورزشی به مساحت ۱۱۸۲/۳۲ مترمربع، اداری ۲۱۰/۱۵ مترمربع به همراه تاسیسات برقی و مکانیکی و اجرای شبکه برقرسانی به طول ۲۰۰ متر شبکه فشار متوسط با ترانس ۳۱۵ کیلوولت آمپر) با برآورد ۲۱.۵۱۴.۰۴۹.۹۳۲ ریال و تضمین ۱.۰۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۸/۹۷ : احداث سالن ورزشی بردخون (دیر) (احداث سالن ورزشی به مساحت ۱۱۸۲/۳۲ مترمربع، اداری ۲۱۰/۱۵ مترمربع به همراه تاسیسات برقی و مکانیکی و اجرای شبکه برقرسانی به طول ۲۰۰ متر شبکه فشار متوسط با ترانس ۳۱۵ کیلوولت آمپر) با برآورد ۲۱.۵۱۹.۷۳۵.۳۲۷ ریال و تضمین ۱.۰۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۹/۹۷ : احداث سالن ورزشی بهرباغ (جم) (احداث سالن ورزشی به مساحت ۱۱۸۲/۳۲ مترمربع، اداری ۲۱۰/۱۵ مترمربع به همراه تاسیسات برقی و مکانیکی و اجرای شبکه برقرسانی به طول ۲۰۰ متر شبکه فشار متوسط با ترانس ۳۱۵ کیلوولت آمپر) با برآورد ۲۱.۵۳۱.۰۸۷.۲۰۶ ریال و تضمین ۱.۰۷۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۰/۹۷ : احداث سالن ورزشی انارستان (جم) (احداث سالن ورزشی به مساحت ۱۱۸۲/۳۲ مترمربع، اداری ۲۱۰/۱۵ مترمربع به همراه تاسیسات برقی و مکانیکی و اجرای شبکه برقرسانی به طول ۲۰۰ متر شبکه فشار متوسط با ترانس ۳۱۵ کیلوولت آمپر) با برآورد ۲۱.۵۳۱.۰۸۷.۲۰۶ ریال و تضمین ۱.۰۷۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۱/۹۷ : احداث سکوی تماشاگران بندر عامری شهرستان تنگستان (تجدید) (احداث ابنیه سکوی تماشاچیان و فضاهای اداری زیرسکوی استادیوم تماشاگران بندر عامری به همراه تاسیسات برقی و مکانیکی مربوطه مطابق با نقشه های فنی و اجرایی) با برآورد ۶.۶۵۹.۴۱۴.۸۴۱ ریال و تضمین ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : فیش واریزی به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال - حداقل رتبه ۵ ابنیه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۰۰۹۱۰۵۵۰۰۰ بانک ملی بصورت الکترونیکی / سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب ۲۱۷۰۵۵۱۰۵۲۰۰۰ بانک ملی سیبا و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۵ الی ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۸ الی ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان بوشهر
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع با ارزیابی ورزش و جوانان استان بوشهرمناقصه واگذاری اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع با ارزیابی ورزش و جوانان استان بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن