مناقصه 36/43560 - تهیه مصالح و اجرای خط کشی با راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۰۳۸۸۰
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۳۶/۴۳۵۶۰ - تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی محورهای جنوب استان (تجدید) براورد ۱۷.۹۹۶.۶۵۸.۵۴۰ ریال - تضمین ۸۹۹.۸۳۲.۹۲۷ ریال - تاییدیه از اداره کل ایمنی و حریم راه --- ۳۶/۴۳۵۶۲ - تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی محورهای شمال استان (تجدید) براورد ۱۹.۰۰۴.۸۲۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۹۵۰.۲۴۱.۰۰۰ ریال - تاییدیه از اداره کل ایمنی و حریم راه --- ۳۶/۴۳۵۶۳ - احداث روشنایی بهبهان - رامهرمز (حدفاصل پل مارون تا سه راهی امیر حاضر) - براورد ۷.۴۹۶.۴۲۹.۲۵۳ ریال - تضمین ۳۷۴.۸۲۱.۴۶۳ ریال - پایه ۵ نیرو یا ۵ تاسیسات و تجهیزات --- ۴۳۵۶۴/۳۶ : احداث روشنایی ورودی رامشیر (تجدید) با برآورد ۳.۶۹۸.۹۴۳.۵۵۹ ریال و تضمین ۱۸۴.۹۴۷.۱۷۸ ریال رتبه ۵ نیرو یا ۵ تاسیسات و تجهیزات
شرایط : گواهی تعیین صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی معتبر - واریز نقدی به حساب سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان به شماره ۲۱۷۶۳۷۲۳۲۹۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه اهواز
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- اهواز امانیه خیابان امام موسی صدر - بین فلکه ساعت و خیابان عارف - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان دبیرخانه کمیسیون
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 36/43560 - تهیه مصالح و اجرای خط کشی با راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستانمناقصه 36/43560 - تهیه مصالح و اجرای خط کشی با راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن