مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار متوسط هوایی با توزیع نیروی برق استان مرکزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان مرکزی

شماره آگهی ۳۲/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۰۴۲
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار متوسط هوایی با استفاده از کابل فاصله دار به صورت حجمی و کلید در دست با برآورد ۳,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : گرید ۵ در رشته نیرو
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال فیش واریزی در وجه سیبا بانک ملی به شماره ۰۱۰۵۳۱۴۲۱۷۰۰۶ شعبه میدان دارایی / سپرده شركت در مناقصه ۶۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی ویا ضمانتنامه موسسات بیمه گر گواهی خالص مطالبات قطعی و یا چک تضمین شده بانکی یاواریز به حساب جاری شماره ۱۴۰۰۵۱۰۳۶۵۱ به نام شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی بانک مسکن شعبه مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت ده روز کاری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ تاساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲.۳۰
آدرس خرید اسناد : اراکـ خیابان امام موسی صدر امور پشتیبانی
آدرس ارسال مدارک : اراک ـ میدان دارایی خیابان امام موسی صدر شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی واحد دبیرخانه
۰۸۶۳۲۲۲۸۰۳۸-۰۸۶۳۲۲۲۶۰۳۳ تلفن - فکس
- ایمیل www.mpedc.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای ـ نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار متوسط هوایی با توزیع نیروی برق استان مرکزیمناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار متوسط هوایی با توزیع نیروی برق استان مرکزی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن