مناقصه 22-151/97 : توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی توزیع نیروی برق غرب مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق غرب مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۰۴۱۲۳
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۲-۱۵۱/۹۷ : توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی شهرستان چالوس ـ مبلغ پایه ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ـ تضمین ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۳-۱۵۱/۹۷ : توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی شهرستان های کلاردشت و عباس آباد ـ مبلغ پایه ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ـ تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۵-۱۵۱/۹۷ : توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی شهرستان رامسر ـ مبلغ پایه ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ـ تضمین ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۶-۱۵۱/۹۷ : اجرای طرح تامین برق روستای بی برق پیاز پشته واقع در شهرستان تنکابن ـ مبلغ پایه ۱.۵۶۷.۳۳۲.۴۹۱ ریال ـ تضمین ۷۸.۳۶۶.۶۲۵ ریال ---
شرایط : ارائه تصویر مصدق گواهی رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورحداقل دارای رتبه ۵ در رشته نیرو (پست، انتقال و توزیع نیرو)
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر شماره ۰۱۰۱۸۵۳۷۶۵۰۰۵ بانک صادرات کد ۲۰۰۸ / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر ـ ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتبار غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی می باشند ـ ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران ـ اصل فیش واریزی وجه نقد به حساب ۱۶۷۲۰۴۰۵/۵ بانک ملت شعبه مرکز چالوس
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۸
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت واقع در نوشهر ـ بلوار شهید خیریان ـ میدان ولیعصر نبشکوچه نیرو طبقه چهارم
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 22-151/97 : توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی توزیع نیروی برق غرب مازندرانمناقصه 22-151/97 : توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی توزیع نیروی برق غرب مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن