مناقصه خرید ارزیابی کیفی کالای موضوع: 38-90-963400178/p07: candledemister v-1610 1 عدد پالایش نفت آبادان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت آبادان

شماره آگهی ۹۷/L/۳۰ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۰۴۹۱
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ارزیابی کیفی کالای موضوع: ۳۸-۹۰-۹۶۳۴۰۰۱۷۸/p۰۷: candledemister v-۱۶۱۰ ۱ عدد با تضمین ۲۱۸.۶۰۰.۰۰۰ ریال -- ۴۰-۹۰-۹۳۴۲۴۰۰۶۸۸/p۰۸: الکتروپمپ / واحد تصفیه پساب منطقه ۳ تعداد ۴ قلم با تضمین ۷۱۲.۷۱۶.۹۴۰ ریال --- ۰۱-۹۰-۹۶۳۲۱۳۸/M۱۴: LINE PIPE ۲۸۰۰ LE به تعداد ۷ عدد با تضمین ۸۷۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۸-۹۰-۹۳۱۴۰۰۰۰۴۳/G۱۴: LINE PIPE ۸ عدد با تضمین ۳۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴۰-۹۰-۹۶۴۲۴۰۱۰۹۸/P۰۸: توربین / گرداننده پمپ های آب خوراک واحد ۵ بویلر ۱ عدد با تضمین ۴۳۷.۲۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴۰-۹۰-۹۲۴۲۴۰۰۶۱۷/۹۰۸: تلمبه اکستراکشن مولد ۱۱ و ۱۲ نیروگاه ۲ با تضمین ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۸-۹۰-۹۲۱۴۰۰۰۰۲۲/S۰۲: TUBE BUNDLE, P E۲, CE۱ ۱ عدد با تضمین ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت شرکت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.abadan-ref.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : شرق
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید ارزیابی کیفی کالای موضوع:
38-90-963400178/p07: candledemister v-1610 1 عدد پالایش نفت آبادانمناقصه خرید ارزیابی کیفی کالای موضوع:
38-90-963400178/p07: candledemister v-1610 1 عدد پالایش نفت آبادان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن