مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی در محورهای حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم

شماره آگهی ۷-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۰۴۹۰
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی در محورهای حوزه استحفاظی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم در سال ۹۷ با برآورد ۲۰,۰۱۰,۱۵۷,۷۵۳
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ از ساعت ۸:۳۰
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ـ قم انتهای بلوار عمار یاسر بلوار تعاون مجتمع ادارات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
۰۲۵۳۷۷۸۰۴۲۶-۷ تلفن ۰۲۵۳۷۷۷۵۵۸۳ فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم - تجدید
منابع : راه مردم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی در محورهای حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قممناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی در محورهای حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن