مناقصه واگذاری 37 کیلومتر شبکه گذاری و 250 عدد انشعاب گاز استان خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان خوزستان

شماره آگهی ۷۳/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۰۴۷۰
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری ۳۷ کیلومتر شبکه گذاری و ۲۵۰ عدد انشعاب شهری و روستایی و مرغداری های ماهشهر
شرایط : گواهی تعیین صلاحیت وو رتبه بندی معتبر مرتبط با موضوع مناقصه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست محترم جمهوری -- گواهی ایمنی پیمانکاران از اداره کار و امور اجتماعی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز - میدان شهید بندر - شرکت گاز استان خوزستان - امور پیمانها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.nigc-khgc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم --- تحویل استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : حداکثر ۱۴ روز بعد از انتشار آگهی نوبت دوم
منابع : روزان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری 37 کیلومتر شبکه گذاری و 250 عدد انشعاب گاز استان خوزستانمناقصه واگذاری 37 کیلومتر شبکه گذاری و 250 عدد انشعاب گاز استان خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن