مناقصه 21006/97: خرید تابلوهای 20 کیلوولت - تضمین 2.125.000.000 ریال برق منطقه ای تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای تهران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۰۴۱۴۸
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۱۰۰۶/۹۷: خرید تابلوهای ۲۰ کیلوولت - تضمین ۲.۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۳۰۰۲/۹۷: توسعه بی ترانس سوم پست ۶۳ کیلوولت فاطمیه - ورامین - تضمین ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۱۰۰۷/۹۷: خرید یکدستگاه پست سیار ۶۳ کیلوولت - تضمین ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهی صلاحیت epc از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو و یا دارا بودن حداقل پایه ۳ پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو ـ دارای پایه ۲ در آن رشته
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵۶۵۵ شماره شبا ir ۸۹۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵۶۵۵ به نام شرکت برق منطقه ای تهران اداره کل خزانه بانک مرزکی به شماره شناسه واریزی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳/۸۲/۲۲۱۵۰۰/۷۴/۰۵۰۹/۶۴/۳ / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به حساب ۴۰۰۱۰۵۰۹۰۶۳۷۲۸۲۲ شماره شبا ir ۷۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۹۰۶۳۷۲۸۲۲ تمرکز سپرده های برق تهران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران ـ تهران سعاد تآباد بالاتر از کوی فراز بلوار برق تهران شرکت برق منطقه ای تهران ـ ساختمان حوزه ستادی طبقه سوم بال شرقی امور تدارکات و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه حراست
۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۸۹۶۹۷۳۷ تلفن - فکس
- ایمیل www.trec.co.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 21006/97: خرید تابلوهای 20 کیلوولت - تضمین 2.125.000.000 ریال برق منطقه ای تهرانمناقصه 21006/97: خرید تابلوهای 20 کیلوولت - تضمین 2.125.000.000 ریال برق منطقه ای تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن