مناقصه ارزیابی کیفی اجرای قسمتی از عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی پزشکی قانونی استان اصفهان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پزشکی قانونی استان اصفهان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۰۴۶۹۴
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی اجرای قسمتی از عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان پزشکی قانونی شهرستان نائین به صورت سرجمع و براساس فهرست بهای سه ماه دوم ۱۳۹۷ با برآورد ۴,۲۷۰,۴۷۸,۵۰۶
شرایط : حداقل پایه ۵ ابنیه و تاسیسات و دارای ظرفیت آزاد
تاریخ دریافت اسناد : لایت سه روز پس از انتشار آگهی دوم ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : چاپ اول
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی اجرای قسمتی از عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی پزشکی قانونی استان اصفهانمناقصه ارزیابی کیفی اجرای قسمتی از عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی پزشکی قانونی استان اصفهان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن