مناقصه خدمات نشت یابی خطوط و شبکه های گازرسانی و گاز استان خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان خوزستان

شماره آگهی ۷۷/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۰۴۸۸۵
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات نشت یابی خطوط و شبکه های گازرسانی و تامین بازرسین فنی در شهرهای اهواز - باوی و دشت آزادگان - مدت اجرا ۱۸
شرایط : گواهی تعیین صلاحیت رتبه بندی مرتبط با موضوع از اداره کار و امور اجتماعی و یا رتبه بازرسی فنی از شرکت گاز ایران و نامه آخرین تغییرات شرکت به همراه اعلام آمادگی و ذکر شناسه ملی حقوقی و ارائه کد پستی و تلفن تماس - گواهی ایمنی پیمانکاران از اداره کار و امور اجتماعی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر ۱۴ روز بعد از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز، میدان شهید بندر، شرکت گاز استانخ وزستان، امور پیمانها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-khgc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خدمات نشت یابی خطوط و شبکه های گازرسانی و گاز استان خوزستانمناقصه خدمات نشت یابی خطوط و شبکه های گازرسانی و گاز استان خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن