مناقصه عملیات اجرایی باند دوم محور ازنا - شازند در ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

شماره آگهی ۱۵۵-۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۰۴۵۵۳
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اجرایی باند دوم محور ازنا - شازند در محدوده استحفاظی استان مرکزی حدفاصل کیلومتر ۰ + ۰۰۰ الی ۴۰ + ۳۵۵ بمدت ۳۶ ماه با برآورد ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۱ صبح ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : اداره کل امور پیمان ها و رسیدگی فنی شرکت
۰۲۱۸۸۷۲۸۹۱۷-۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - تجدید
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات اجرایی باند دوم محور ازنا - شازند در ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشورمناقصه عملیات اجرایی باند دوم محور ازنا - شازند در ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن