مناقصه خرید گاز کلر و کلروفریک و پرکلرین برای شهرهای آب و فاضلاب استان اردبیل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان اردبیل

شماره آگهی ۱۹/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۰۴۱۵۰۱
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه خرید گاز کلر و کلروفریک و پرکلرین برای شهرهای استان اردبیل
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب ۴۷۲۹۱۵۶۴۲۴ بانک ملت شعبه بسیج
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۹.۳۰
آدرس خرید اسناد : اردبیل ـ میدان بسیج جنب هتل دریا
آدرس ارسال مدارک : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت
۰۴۵۳۳۷۱۷۱۰۱ تلفن - فکس
- ایمیل www.abfa-ardabil.co.ir وب سایت
توضیحات : نوست سوم و چهارم ـ یک مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید گاز کلر و کلروفریک و پرکلرین برای شهرهای آب و فاضلاب استان اردبیلمناقصه خرید گاز کلر و کلروفریک و پرکلرین برای شهرهای آب و فاضلاب استان اردبیل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن