مناقصه واگذاری ارزیابی کیفی پروژه های عمرانی شامل: 1- تکمیل آموزشگاه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان شمالی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان شمالی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۰۴۷۰۰
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری ارزیابی کیفی پروژه های عمرانی شامل: ۱- تکمیل آموزشگاه روستای ارکان شهرستان بجنورد شامل: تکمیل ساختمان آموزشی - اجرای دیوارکشی سنگی فنسی دورونما - اجرای دیوارکشی سنگی آجری - اجرای محوطه سازی - احداث سرویس بهداشتی با برآورد ۳.۱۷۴.۰۲۶.۴۴۰ ریال و تضمین ۱۵۸.۷۰۱.۳۲۲ ریال --- ۲- تکمیل آموزشگاه روستای قصر قجر شهرستان بجنورد تکمیل ساختمان آموزشی - اجرای دیوارکشی سنگی فنسی دورونما - اجرای دیوارکشی سنگی آجری - اجرای محوطه با برآورد ۲.۷۰۹.۵۰۹.۹۱۷ و تضمین ۱۳۵.۴۷۵.۴۹۶ ریال --- ۳- تکمیل آموزشگاه شش کلاسه راهنمایی مسکن مهر آزادگان شهر شیروان تکمیل ساختمان آموزشی - احداث سرایداری - احداث سرویس بهداشتی - احداث آبخوری - اجرای محوطه سازی - اجرای دیوارکشی آجری دورونما با برآورد ۱۵.۱۵۹.۱۳۱.۵۰۷ ریال و تضمین ۷۵۷.۹۵۶.۵۷۶ ریال --- ۴- تکمیل آموزشگاه ابتدایی مسکن مهر یک شهر اسفراین تکمیل ساختمان آموزشی - احداث سرایداری - احداث سرویس بهداشتی - احداث آبخوری - اجرای محوطه سازی - اجرای دیوارکشی آجری دورنما با برآورد ۱۳.۵۹۲.۸۵۵.۸۲۶ ریال و تضمین ۶۷۹.۶۴۲.۷۹۲ ریال --- ۵- تکمیل مدرسه نه کلاسه راهنمایی مسکن مهر گلستان شهر بجنورد تکمیل ساختمان آموزشی - تکمیل سرویس بهداشتی - تکمیل آبخوری - تکمیل سرایداری - اجرای محوطه سازی - تکمیل دیوارکشی آجری دورونما - اجرای دیوارکشی سنگی فنسی دورونما با برآورد ۱۰.۲۳۵.۶۸۵.۷۹۶ ریال و تضمین ۵۱۱.۷۸۴.۲۹۰ ریال --- ۶- تکمیل آموزشگاه شش کلاسه علم الهدی روستای کرپشلی شهرستان رازوجرگلان تکمیل ساختمان آموزشی - تکمیل سرویس بهداشتی - اجرای محوطه سازی - اجرای دیوارکشی سنگی فنسی دورونما با برآورد ۳.۷۶۴.۰۰۲.۹۷۶ ریال و تضمین ۱۸۸.۲۰۰.۱۵۰
شرایط : ساختمان و ابنیه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتیی و یا واریز نقدی به حساب شماره ۲۱۷۳۰۶۱۸۱۲۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه مرکزی بجنورد
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۹ صبح
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : بجنورد - خیابان شهید امامی انتهای امیریه شمالی جنب دبیرستان همت
۰۵۸۳۲۲۲۲۶۲۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان خراسان شمالی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری ارزیابی کیفی پروژه های عمرانی شامل:
1- تکمیل آموزشگاه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان شمالیمناقصه واگذاری ارزیابی کیفی پروژه های عمرانی شامل:
1- تکمیل آموزشگاه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان شمالی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن