مناقصه خط کشی راههای استان ایلام با اولویت شهرستانهای بدره اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۴۱۸۰۰۰۰۹۰
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۰۴۹۶۴۵۸۶۶
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه خط کشی راههای استان ایلام با اولویت شهرستانهای بدره -دره شهر -آبدانان با برآورد ۲۵
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱,۲۵۶,۷۹۳,۶۳۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
آدرس خرید اسناد : ایلام بلوار مدرس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خط کشی راههای استان ایلام با اولویت شهرستانهای بدره اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلاممناقصه خط کشی راههای استان ایلام با اولویت شهرستانهای بدره اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن