مناقصه اصلاحیه - انجام خدمات تهیه و تامین 148 دستگاه بهره برداری نفت و گاز کارون
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهره برداری نفت و گاز کارون

شماره آگهی ۰۰۳۳/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۰۷۷۸|۵۳۳۰۰
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه - انجام خدمات تهیه و تامین ۱۴۸ دستگاه خودروی سبک ترابری
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : اصلاحیه: ارائه یک نسخه تایید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی هنگام عقد قرارداد الزامیست
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اصلاحیه - انجام خدمات تهیه و تامین 148 دستگاه بهره برداری نفت و گاز کارونمناقصه اصلاحیه - انجام خدمات تهیه و تامین 148 دستگاه بهره برداری نفت و گاز کارون
مناقصه اصلاحیه - انجام خدمات تهیه و تامین 148 دستگاه بهره برداری نفت و گاز کارونمناقصه اصلاحیه - انجام خدمات تهیه و تامین 148 دستگاه بهره برداری نفت و گاز کارون
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن